Emil & Ida blir tecknad film
Aktuellt på Bildmakarna Berg
Bildmakarna Berg
UPPHOVSRÄTT
 
© Björn Berg och Eva Gehlin-Berg och BildmakarnaBerg AB
 

Alla bilder är skyddade av upphovsrätten, vilket innebär att endast den som har gjort en bild får kopiera eller använda bilden. Även om du har köpt en tavla, får du inte kopiera bilden eller använda den i ett föredrag eller i en bok eller på din hemsida. Du får heller inte tillverka produkter och sälja utan att först erhållit tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, Bildmakarna Berg AB.

Men misströsta inte; om du frågar om lov kan du få använda en bild. Det finns olika regler och tariffer. Vi använder oss av konstnärernas egen organisation: BUS  (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), som samarbetar med sina systerorganisationer i hela världen. De håller ett öga på all utgivning och ser till att kontrakt skrivs och följs.

De bilder vi visar på hemsidan är bara några av alla som har producerats under två mycket flitiga konstnärers långa yrkesliv. Om du vill ha en speciell bild, kanske den finns i vårt arkiv. Kontakta oss direkt så kan vi säkert hitta en passande illustration.

När det gäller Emil i Lönneberga eller Ida i Lönneberga skall du veta att Saltkråkan AB äger alla rättigheter till Astrid Lindgrens texter. Om du vill använda en bild med Ida eller Emil, så kommer du också att behöva prata med Saltkråkan om att använda  namnet. Bild och text hör ihop.

Teskedsgumman har Björn Berg ritat, men det är Alf Pröysens arvingar som äger upphovsrätten till alla texter om henne. Du måste kontakta dem för rätten att använda Teskedsgumman. Här är bild och text en enhet.

Om du skulle vilja göra en produkt som skall prydas med Emil i Lönneberga eller Ida, skall du kontakta Pluslicens, som ser till att förmedla kontrakt å våra vägnar.

Upphovsrätten upphör inte när konstnären avlider, utan rätten stannar kvar hos arvingarna i ytterligare 70 år. I detta fall är det BildmakarnaBerg AB som äger rätten.

Det kan vara värt att notera att det inte finns en citaträtt när det gäller bilder. Om du visar en bild i en tidning, så är det alltid att värdera som en illustration och för det skall du betala ett visst honorar. Men där kan du alltid kontakta BUS och få veta exakt hur mycket.