Axplock ur bildarkivet

1984 Torraka som boträd påskdag 1984
1984 Torraka som boträd påskdag 1984
1948 modell i Paris, studie i kroki
1948 modell i Paris, studie i kroki
Kosta 1980 skiss för glas
Kosta 1980 skiss för glas
1962 DN nybygge låda1kuvert1
1962 DN nybygge låda1kuvert1
Alf Henrikson 1964 18 mars Svenska Språket över versen
Alf Henrikson 1964 18 mars Svenska Språket över versen
Alf Henrikson 1984 Pytheas resa bilder för Bra Böckers tidning 112 införd 1985
Alf Henrikson 1984 Pytheas resa bilder för Bra Böckers ...
Madeira
Madeira
Pisa  och Gallileo
Pisa och Gallileo
1990 9 juli Alf Henrikson 85 år resa ett utkast
1990 9 juli Alf Henrikson 85 år resa ett utkast
1965 W6 redaktören Bo Grandien på restaurangen
1965 W6 redaktören Bo Grandien på restaurangen