Om Eva Gehlin-Berg
Tidiga skisser
Textil
Olja/Akvarell
Tryck och andra tekniker
Utställningar / representation

Eva behärskade många olika trycktekniker och arbetade intensivt med detta i perioder. Grunden lade hon under tiden på Konstfack. Hon gjorde nonfigurativa mönstertryck i linoleumteknik på bomullstyg. En del av hennes alster producerades kommersiellt och kan återfinnas i offentliga sammanhang. Under en period på sjuttiotalet arbetade Eva med screentryck och utvecklade då mönster som närmast kan beskrivas som psykedeliska.