Alf Henrikson - samarbete
2021 Utställning
Facebook/Instagram
Om Björn Berg
DN
Blandade Bilder
Emil i Lönneberga
Tidig produktion
Resor
Bokproduktion
Övrigt / fri konst
Brev och kort
Skissböcker etc.
Utställningar & utmärkelser
Frimärken och andra speciella tryckta bilder
Emil-kniven
Produkter/licenser
Kosta Glasbruk 1968
Alf Henrikson på Island 1980
 

Alf Henrikson - författaren, historikern, versmakaren, poeten, resenären, en mångbildad man, som Björn färdades med både i tid och rum

Alf Henrikson på Island 1980. Han berättar den rysliga historien om biskopen som lades i en säck och dränktes i Skalhog

Alf Henrikson sitter på Bonniers Förlag och klipper ihop en versbok:
Historisk Höskörd till Alfs födelsedag 1980,( 75 år!) , med Alf H. som räfsar till höger
 

Tankar om Bilden och Tecknaren. Några minnesord för Alf Henrikson, Hyllning till 75årsdagen 1980