Alf Henrikson - samarbete
2021 Utställning
Blandade Bilder
Facebook/Instagram
Om Björn Berg
DN
Emil i Lönneberga
Tidig produktion
Resor
Bokproduktion
Övrigt / fri konst
Brev och kort
Skissböcker etc.
Utställningar & utmärkelser
Frimärken och andra speciella tryckta bilder
Emil-kniven
Produkter/licenser
Kosta Glasbruk 1968

40 år som tidningstecknare

Björn kom att bli Alf Henrikssons nya partner på DN och illustrerade under fyrtio års tid bl a hans dagsverser på Namn och Nyttsidan. Björn hade förmånen att arbeta som tidningstecknare under en period då illustrationen var likvärdig med fotografiet vilket medgav spännande resor till såväl Sydamerika som Kina och Balkan. 1974 reste Björn jorden runt tillsammans med Torsten Ehrenmark. Resan resulterade i en välkänd artikelserie och även en bok Jorden Runt på åtta dagar.

 
Snubbel i barnkammaren
 

DN 1962, bilder från låda 1, kuvert 1