Alf Henrikson - samarbete
2021 Utställning
Facebook/Instagram
Om Björn Berg
DN
Blandade Bilder
Emil i Lönneberga
Tidig produktion
Resor
Bokproduktion
Övrigt / fri konst
Brev och kort
Skissböcker etc.
Utställningar & utmärkelser
Frimärken och andra speciella tryckta bilder
Emil-kniven
Produkter/licenser
Kosta Glasbruk 1968
Bilden: Spridda spånor kring en fundersam bildmakare. Bilden har väl något att göra med betraktaren? Samt vårt behov av bilden. Barnboken behöver bilden. Det tycker i alla fall barnet som inte kan läsa än.
 

Bilden - Björn Bergs tankar om förebilder och bilder för alla

Bilden: Spridda spånor kring en fundersam bildmakare. Bilden har väl något att göra med betraktaren? Samt vårt behov av bilden. Barnboken behöver bilden. Det tycker i alla fall barnet som inte kan läsa än. Beträffande förebilder: Bildmakaren-Tecknaren har gott om sådana. Man kan bli alldeles konfys när det gäller att välja. Är det lämpligt att snegla på andras bilder?  Visst. De är nog till och med bra för artisten att se hur andra löser problemen.