Bolagsinformation
Upphovsrätt
Vi söker bilder
Länkar
Policy
© Björn Berg och Eva Gehlin-Berg och BildmakarnaBerg AB
 

Alla bilder är skyddade av upphovsrätten, vilket innebär att endast den som har gjort en bild får kopiera eller använda bilden. Även om du har köpt en tavla, får du inte kopiera bilden eller använda den i ett föredrag eller i en bok eller på din hemsida. Du får heller inte tillverka produkter och sälja utan att först erhållit tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, Bildmakarna Berg AB.
 
Men misströsta inte; om du frågar om lov kan du få använda en bild. Det finns olika regler och tariffer. Vi använder oss av konstnärernas egen organisation: BUS  (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige), som samarbetar med sina systerorganisationer i hela världen. De håller ett öga på all utgivning och ser till att kontrakt skrivs och följs.
 
De bilder vi visar på hemsidan är bara några av alla som har producerats under två mycket flitiga konstnärers långa yrkesliv. Om du vill ha en speciell bild, kanske den finns i vårt arkiv. Kontakta oss direkt så kan vi säkert hitta en passande illustration.
När det gäller Emil i Lönneberga eller Ida i Lönneberga skall du veta att Astrid Lindgren Aktiebolag äger alla rättigheter till Astrid Lindgrens texter. Om du vill använda en bild med Ida eller Emil, så kommer du också att behöva prata med Saltkråkan om att använda  namnet. Bild och text hör ihop.
 
Teskedsgumman har Björn Berg ritat och vi har upphovsrätten till bildmaterialet förstås.  Alf Pröysens arvingar har upphovsrätten till alla texter om henne.
 
Upphovsrätten upphör inte när konstnären avlider, utan rätten stannar kvar hos arvingarna i ytterligare 70 år. I detta fall är det BildmakarnaBerg AB som äger rätten.
 
Det kan vara värt att notera att det inte finns en citaträtt när det gäller bilder. Om du visar en bild i en tidning eller på en hemsida, så är det alltid att värdera som en illustration och för det skall du betala ett visst honorar. Men där kan du alltid kontakta BUS och få veta exakt hur mycket.