Bolagsinformation
Upphovsrätt
Vi söker bilder
Länkar
Policy

För att kunna hantera de många förfrågningar om publikationer, nyutgivningar och produktproduktioner startade Eva och Björn Bildmakarna Berg HB. Den lilla firman lever vidare i AB-form och ägs idag av  Olle, Sven, Maja, Torbjörn och Inger.

Bildmakarna Bergs huvudsakliga uppgift är att förvalta och vårda Eva Gehlin Berg och Björn Bergs konstnärliga gärning samt tillgängligöra verken i syfte att hålla makarna Bergs gärning levande. Bildmakarna Bergs AB styrelse utgörs av syskonen Berg. VD och kontaktperson för verksamheten är Maja Berg Lindelöw.

Bildmakarna Berg AB
Organisationsnummer: 556 718-2620
Bank: Svenska Handelsbanken
Bankgiro: 5361-9599

 

c/o Maja Berg Lindelöw
Ludvigsbergsgatan 31
118 23 Stockholm
Tel: 0768 - 10 77 55

 

maja@bildmakarnaberg.se