Om Eva Gehlin-Berg
Tidiga skisser
Textil
Olja/Akvarell
Tryck och andra tekniker
Utställningar / representation

Applikation, gobeläng, brodyr och mer

Evas produktion av textila arbeten är bred. Barnens utslitna kläder kom ofta att hamna i hennes nonfigurativa applikationer. Eva färgade gärna sitt garn själv och då helst med växtfärg framställd under sommarmånaderna på vallen i Härjedalen. Hennes gobelänger är ofta utförda i varma jordfärger. Eva var fascinerad av olika tekniker och hennes kontakt med samekulturen i Härjedalen fick henne även att prova på bandväv och pärlbrodyr, sistnämnda arbeten ofta utförda i miniatyrformat och inramade i små lådor.