Om Eva Gehlin-Berg
Tidiga skisser
Textil
Olja/Akvarell
Tryck och andra tekniker
Utställningar / representation

Eva Gehlin-Berg 1926-04-15 - 2006-03-31 föddes i Helsingborg av konstnärsparet Ester (Henriques) Gehlin och Hugo Gehlin. Familjehemmet var ett nav i Helsingborgs kulturliv på trettiotalet och det föll sig naturligt för Eva att söka sig vidare i konstens bana. Hon studerade textil för Barbro Nilsson på Konstfack under 1944 - 1948 och gick sedan i målarskola hos Otte Sköld 1949.

Eva är kanske mest känd för sin textila konst, som ofta fick väggtäckande format och kom till sin rätt i offentlig miljö, som t ex i visningsrummet på Hallens sjukhem i Solna där hon i mitten av 1980-talet gjorde textila utsmyckningar. Hon strävade där efter att besökaren, oavsett religionstillhörighet, skulle erbjudas en fin och stilla stund tillsammans med sin avlidne anhörige eller vän.

Eva utvecklade med tiden reumatism, vilket också påverkade hennes teknik- och materialval. Sedan i början av 1990-talet målade hon nästan uteslutande i olja, akvarell och akryl. Hon skapade en serie fina porträtt och alltsomoftast fick nära och kära stå modell till hennes motiv.

Hon är representerad vid Nationalmuseum, Bonniers porträttsamling på Nedre Manilla, Djurgården samt på Helsingborgs museum och i den stora porträttsamlingen på Gripsholms slott (speciellt föreställande  Alf Henrikson, diktaren och författaren) Vidare finns det ett magnifikt porträtt inne på Livrustkammaren på Stockholms slott föreställande dåvarande chefen Agneta Lundström.