Alf Henrikson - samarbete
2021 Utställning
Blandade Bilder
Facebook/Instagram
Om Björn Berg
DN
Emil i Lönneberga
Tidig produktion
Resor
Bokproduktion
Övrigt / fri konst
Brev och kort
Skissböcker etc.
Utställningar & utmärkelser
Frimärken och andra speciella tryckta bilder
Emil-kniven
Produkter/licenser
Kosta Glasbruk 1968
 
PuB, 3:e pris, teckningstävling
Tusch, 1945, BB

 

UTSTÄLLNINGAR/REPRESENTATION/UTMÄRKELSER
Här presenterar vi en lista över de utställningar och institutioner där Björn finns representerad. Vi har också försökt få med de olika utmärkelser han erhållit genom åren. Vi uppdaterar katalogen allt eftersom vi får fram ny fakta. Meddela oss gärna om det är någon utställning vi missat att presentera.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
De ungas salong, 1943 och 1948
Liljevalchs, Nordisk grafik. 1948
Göteborgs konstmuseum, 1949
Blå Paletten, Gamla Stan 1952
Konsthallen i Falun tillsammans med fadern Folke W:son Berg, 1960
De Unga tillsammans Poul Ströyer, Birger Lundquist, Fibben Hald, mfl, 1962
Kungl. livrustkammaren, Historiska bilder, 1965
Nationalmuseum, tillsammans med andra tecknare, tidningen VI:s 50-årsjubileum
Östasiatiska Museet, Kinesisk Historia, 1967
Falu Koppargruva/stora Kopparbergs museum, 1970
Torshälla, 1970 och 1972
Konstnärshuset 1972
Kalmar Konstmuseum tillsammans med hustrun Eva, skisser från Lönneberga 1972
Medborgarhuset, Enköping tillsammans med hustrun Eva, 1973
Galleri Origo, 1976
Länsmuseet, Umeå, tillsammans med Hasse Eriksson, 1976
Kavaletten, Uppsala, 1981
Eskilstuna Konstmuseum, tillsammans med 20 nutida tidningstecknare, 1984
Göteborgs Konstmuseum, med flera tecknare, 1984
Eskilstuna Konstmuseum, 1990
Galleri Viktor, Djursholm, tillsammans med hustru Eva, 1991
Andréemuseet, Gränna, "Illustrationer av Alf Henriksons böcker", 1991
DN-huset, 1992
Historiska museet, " Myter", 1993
Konstnärshuset, retrospektiv, 1993
Galleri Dialog, 1995
Galleri Munken, 90-tal, tillsammans med hustru Eva

Versalen, Sundsvall, tillsammans med hustru Eva och sonen Torbjörn, 1997

Nationalmuseum, "Emil möter Teskedsgumman", 2004-2005
Vimmerby, Astrid Lindgrens Näs " Från new York till Katthult", 2006
Junibacken, 2007-2010 Fjällmuseet, hundraårsfirandet av Astrid Lindgren
Fjällmuseet, Funäsdalen, retrospektiv, 2008
Länsmuseet, Halmstad, " ASTRID Anna Emila LINDGREN (prod. Kulturhuset
Stockholm) och Björn Berg, 2008
World Childrens Museum, Okazaki, Japan, Astrid Lindgren 2009
Vandringsutställning, Fukuyama, Kyoto, Nigata, Japan, Astrid Lindgren, 2010 - 2012
Stockholmsbilder, Stockholms Stadsmuseum, 2011
Galleri Hackås, Jämtland, 2011
Bildmuseet, Umeå, Inte en dag utan ett streck, Björn Bergs sagobildsvärld, 2012

SAMLINGSUTSTÄLLNINGAR
Eskilstuna Konstmuseum, Arvika, Örnsköldsvik, Stockholm, Nationalmuseum, Liljevalchs, Sveagalleriet, Konstnärsklubben, De Unga, Sverigehuset, Borås, Tyskland, Tjeckoslovakien, Montreal, Canada, Bologna/Italien

REPRESENTATION
Nationalmuseum

Moderna Museet, Stockholm

Armémuseum, Stockholm


Konstakademien
Göteborgs konstmuseum
Kalmar museum
Stadsmuseet, Stockholm
Göteborgs Konstmuseum
Gustav VI adolfs samling
Manilla, Porträttsamlingen

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR
Åtta bemålade träreliefer med textil i samarbete med hustrun Eva till Nya Länslasarettet i Ryhov, Jönköping
Träskulptur av Emil i Lönneberga, av Björn Berg, Katthult i samarbete med sonen Torbjörn, 1998
Två träreliefer till vårdcentralen i Mariannelund i samarbete med hustrun Eva

ÖVRIGT
Två frimärken, 1975
En serie med frimärken för Scoutförbundet, 1975
Emilfrimärke i samband med Astrid Lindgrens 80-årsdag, 1987

Emilfrimärke Astrid Lindgren 95 år, 2002
Julfrimärken, 2004
Jubileumsfrimärke för Astrid Lindgrens 100-årsfirande, 2007
Tyskt jubileumsfrimärke för AL-s 100-årsfirande, 2007

UTMÄRKELSER/STIPENDIUM
Bästa Stockholmsbilden, 3:e pris
(300:-), 1940
Franska statens stipendium, 10 månaders vistelse i Frankrike (125:-/mån), 1947
Åhlén & Åkerlunds Reportagetävling, 1:a pris (1 000:-), 1948
Pressbyråns julkortstävling, 1:a pris (3 000:-), 1950
Arbetsstipendium, Konstnärspiendenämnden (4 000:-), 1965
Elsa Beskowplaketten, 1971
Arbetsstipendium, Konstnärspiendenämnden, 1971
Sveriges Författarfonds bokillustratörsstipendium (10 000:-), 1972
Hedersomnämnade, IBBY, USA, 1972
Hedersomnämnade, Årets filmaffisch, Emil, 1973
Statens konstnärsstipendium, 1973
Litteraturfrämjandets stipendium, 1974
Svensk bokkonst, 1975
Göteborgs brottningsförbund, 1977
Alf Henriksonstipendiet, 1983
Kulturpris, Danderyds Kommun, 1984
Knut V Petterssons fond, Svenska Tecknare, 1986
Internationales Karikaturisten Treffen, 1987
Trevipriset, 1990
Elsa och Axel J Sjögrens fond, Konstnärsklubben, 1992
Astrid Lindgren Världstipendium, 1996
Postum utmärkelse för illustrationerna av Emil i Lönneberga, Tyskland, 2008