Alf Henrikson - samarbete
2021 Utställning
Blandade Bilder
Facebook/Instagram
Om Björn Berg
DN
Emil i Lönneberga
Tidig produktion
Resor
Bokproduktion
Övrigt / fri konst
Brev och kort
Skissböcker etc.
Utställningar & utmärkelser
Frimärken och andra speciella tryckta bilder
Emil-kniven
Produkter/licenser
Kosta Glasbruk 1968

Björns möte med Alf Henrikson (1905 - 1995) skedde 1952 då Dagens Nyheters store tecknare Birger Lundqvist gick ur tiden och Björn fick anställning i hans ställe. Björn illustrerade Alfs dagsverser på Namn och Nytt i DN så gott som dagligen under 40 års tid. Det blev dessutom ett trettiotal böcker (se bibliografi), många resor runt om i Sverige och övriga världen. 1978 avslutade de det femåriga bokprojkektet Alla tider - Ett historiskt uppslagsverk som sträcker sig över 4 000 år.